INFOPRO ERP CLOUD

สุดยอดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
รางวัลชนะเลิศซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ

ACE

Application ใหม่ที่จะทำให้การสื่อสารระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองง่ายขึ้น

ttrScreen Shot 2564-02-15 at 09.39.38.jp

ABOUT US

เรายินดีให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้วยบุคลากรที่มากความสามารถและประสบการณ์ของบริษัทกว่า 27 ปี

บริษัท อินโฟโปร ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก Board of Investment ประเทศไทย (BOI) และขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยระดับ A สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการคลัง 
ซอฟต์แวร์ของเรามีระบบครบวงจร เชื่อมต่อกันและถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวง มีผู้ใช้ระบบต่อเนื่องสูงสุดกว่า 27 ปี และได้หนังสือชื่นชมผลงานจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าทุกท่านเป็นหลัก

400

กว่าโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศใช้

ระบบบริหารงานโรงเรียนอินโฟโปร

INFOPRO SCHOOL CLOUD

iMac Screen
Infopro-logo-%5BConverted%5D_edited.png

โครงการเสร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

INFOPRO ERP for Government Sector

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรลักษณะ 3 มิติสำหรับองค์กรภาครัฐ

11 ระบบเชื่อมต่อกันแบบบูรณาการ

ERP Software

Solutions

Computer

System
Training

Business Requirement Analysis

Business Process

Re-alignment

บริการอื่นๆของเรา

CONTACT US

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือขอชมการสาธิตระบบได้ที่

 บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด

52 ซอยอินทามระ 21 ถนนสุทธิสาร
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

Infopro Business Solution Co.,Ltd
52 Inthamara 21 Suttisarn Road

Samsane Nai Phayathai

Bangkok 10400 Thailand 

  • FacebookInfopro

infoprobusinesssolution

GOT A QUESTION?
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ
Leave us a message:
JOB OPPORTUNITIES
สมัครงานที่อินโฟโปร
Contact us here:

Success! Message received.

Success! Message received.