top of page
ค้นหา

How to เลือกระบบ ERP ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน


หากท่านกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราพร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกใช้งานระบบ ERP ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน โดยท่านสามารถทำตาม 6 ขั้นตอนเบื้องต้นได้ ดังนี้


1. กำหนดความต้องการขององค์กรและปัญหาที่ต้องการแก้ไข

ก่อนเริ่มกระบวนการเลือกระบบ ERP ท่านต้องวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ความต้องการ และปัญหาที่ต้องการแก้ไข เพื่อให้ระบบ ERP ที่เลือกสามารถตอบโจทย์ในการดำเนินงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2. เลือกระบบที่สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณที่มี

เมื่อองค์กรทราบความต้องการที่ชัดเจนแล้ว องคร์กรสามารถเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่ตอบโจทย์ความต้องการ และอยู่ในงบประมาณที่กำหนด ซอฟต์แวร์ ERP ที่แพงที่สุดอาจจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับองค์กรของท่าน เช่น อาจจะมี Functions การทำงานในส่วนที่องค์กรของท่านไม่มีความจำเป็นต้องใช้มากเกินไป หรืออาจจะมี Functions ไม่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือไม่สามารถแก้ปัญหาขององค์กรของท่านได้


3. เลือกระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ด้านอื่นๆ ในองค์กรของท่าน

ระบบ ERP ที่ท่านเลือกควรมีช่องทางเพื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้งานอยู่แล้วในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้สูญเสียการลงทุนเดิม และทำให้ระบบบูรณาการมากขึ้น


4. เลือกระบบ ERP ที่สามารถรองรับการเติบโตขององค์กรท่านได้

ระบบ ERP ที่ท่านเลือกควรมีความทันสมัยไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของเทคโนโลยี และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการทำงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นยังมีช่องทางในการพัฒนาต่อยอดระบบในอนาคตได้


5. เลือกระบบ ERP ที่มีความเสถียรและความปลอดภัยสูง

ระบบ ERP ที่ท่านเลือกควรมีผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งพิสูจน์ว่าใช้งานได้จริง และผ่านการทดสอบเรื่องความปลอดภัยมาแล้ว (Vulnerability Test, Penetration Test)


6. เลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้จริง

การเลือกผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ในการใบริการยาวนานและมีผู้ใช้งานจริงจำนวนมากจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ ซึ่งผู้ให้บริการดังกล่าวจะเข้าใจถึงความต้องการของท่าน สามารถให้คำปรึกษา ร่วมวางแผน และเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของท่าน ซึ่งคุ้มค่ากับเงินลงทุนINFOPRO Business Solution ให้บริการซอฟต์แวร์ ERP สำเร็จรูปครบวงจร มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา การันตีมาตรฐานด้านกระบวนการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วย ISO/IEC 29110 - Service Delivery

ปัจจุบันมีองค์กรกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไว้วางใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ERP ของอินโฟโปรมาอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 28 ปี และบริษัทอินโฟโปรได้มีการอัพเกรดและพัฒนาระบบที่ทันสมัยต่างๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอชมการสาธิตระบบ

โทร : 02-691-8711

: 097-273-7807

: 063-691-9697

เกี่ยวกับอินโฟโปร

Comments


bottom of page