top of page
ค้นหา

เหตุผลที่กองทุนควรเลือกใช้ระบบ INFOPRO ERP CLOUD


กองทุนเป็นองค์กรอีกประเภทหนึ่งที่จำเป็นต้องบริหารจัดการส่วนงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้แก่สาธารณชน

ปัจจุบันกองทุนต่าง ๆ ในประเทศไทยเริ่มหันมาใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อส่งเสริมการบริหารงานภายในองค์กรและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

INFOPRO ERP CLOUD ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของบริษัทอินโฟโปร สามารถช่วยวางแผนทรัพยากรองค์กรของท่านได้โดยเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารถึงกันแบบ Real-time มี Functions และ Features ที่เหมาะสมสำหรับสถาบันการเงิน ธนาคาร และกองทุน ซึ่งตรงกับความต้องการส่วนใหญ่ขององค์กรในประเทศไทย โดยระบบมีความสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและมีความปลอดภัยของข้อมูล Security Standard โดยองค์กรของท่านสามารถวางแผนและกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรได้อย่างเป็นระเบียบ แนบไฟล์เอกสารและการลงลายมือชื่อ eSignature เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ โดยมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน สามารถเรียกดูผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสในทุก ๆ ด้าน

INFOPRO ERP CLOUD ใช้ฐานข้อมูลชั้นนำของโลกที่มีความน่าเชื่อถือสูง ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก และมีความเสถียรสูง มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบได้ทั้งแบบ Client/Server, Web Application หรือCloud กล่าวคือผู้ใช้งานสามารถบันทึกหรือตรวจสอบข้อมูลผ่าน Internet ได้ทุกที่แบบ Online Real-Time โดยมี Features ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน


ด้วยคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการส่วนใหญ่ของสถาบันการเงิน ธนาคาร และกองทุนในประเทศไทย และประสบการณ์การให้บริการยาวนานกว่า 27 ปีของบริษัท เราจึงมีความเข้าใจถึงการทำงานและความต้องการขององค์กรท่านเป็นอย่างดี

การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติปี 2554 Thailand ICT Award (TICTA 2011) และได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 มาตรฐานด้านกระบวนการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ (Service Delivery) ท่านจึงสามารถไว้วางใจได้ว่าซอฟต์แวร์ INFOPRO ERP CLOUD ที่พัฒนาโดย บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จํากัด มีคุณภาพ สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอชมการสาธิตระบบ: www.infopro.co.th/contactus

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ: www.infopro.co.th/infoproerpcloudfinance

เกี่ยวกับอินโฟโปร: www.infopro.co.th/aboutus

Komentar


bottom of page