top of page
ค้นหา

ทำไมต้องใช้ซอฟต์แวร์ ERP


การแข่งขันทางธุรกิจในยุค New normal (ดิจิทัล 4.0) ถือเป็นความท้าทายของท่านผู้บริหารหลาย ๆ ท่าน องค์กรส่วนมากเริ่มมีการวางแผนในการปรับตัวโดยแสวงหาเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ เพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ หนึ่งในวิธีการที่ทำให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือการเลือกใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร หรือระบบ ERP

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning เป็นซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรองค์กรโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรแบบ Online Real-time และวางแผนบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด


ประโยชน์ 4 ด้าน ที่ซอฟต์แวร์ ERP สามารถช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ด้านการทำงาน

 • เนื่องจากระบบเชื่อมโยงกันจึงทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตั้งแต่ระดับบุคคล, หน่วยงาน ไปจนถึงการทำงานร่วมกันในองค์กร

 • ทำให้งานไม่ซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา

 • ระบบควบคุมการไหลของงาน (Workflow) สามารถแนบไฟล์ในขั้นตอนที่กำหนด ทำให้การทำงานไร้เอกสารหรือ Work from home ได้

 • รองรับการเติบโตขององค์กรได้ในอนาคตอย่างไม่จำกัด

2. ด้านข้อมูล

 • ข้อมูลถูกจัดเก็บที่ส่วนกลางอย่างเป็นระบบในฐานข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ไม่ซ้ำซ้อน ไม่สูญหาย และตรวจสอบได้

 • ข้อมูลถูก Update Online real-time

 • มีข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และใช้ในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3. ด้านภาพลักษณ์

 • เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการทั้งภายในองค์กร ประชาชน และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้ติดต่อ เพราะข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

4. ด้านความปลอดภัย

 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละบุคคล แต่ละระดับ ตามโครงสร้างองค์กร

 • สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้

 • ข้อมูลไม่รั่วไหล

INFOPRO ERP Cloud ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสำเร็จรูป ถูกออกแบบและพัฒนาให้มี Functions และ Features ตรงกับความต้องการส่วนใหญ่ขององค์กรในประเทศไทย บริษัทอินโฟโปรให้บริการยาวนานกว่า 27 ปี และได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยติดตั้งใช้งานจริงแล้วกว่า 400 องค์กรทั่วประเทศ ซอฟต์แวร์ได้รับการดูแลและพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรท่าน ช่วยส่งเสริมการทำงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอชมการสาธิตระบบ

☎️ : 02-691-8711

📱 : 097-273-7807

📱 : 063-691-9697

เกี่ยวกับอินโฟโปร

Comments


bottom of page