top of page
ค้นหา

คืนงานสอนให้คุณครู ปล่อยงานธุรการให้ INFOPRO School Cloud จัดการ


ระบบบริหารงานโรงเรียน
INFOPRO School Cloud ช่วยงานคุณครู

📣 ข่าวดีสำหรับคุณครูทุกท่าน! 🎉 สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของคุณครูในสังกัดโรงเรียน กทม. และประกาศที่จะให้คุณครูได้ทุ่มเทการสอนและใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้น แทนที่จะเป็นการทำงานเอกสาร!


📚 ระบบบริหารงานโรงเรียน INFOPRO School Cloud พร้อมเป็นหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาวงการการศึกษา ระบบถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารงานโรงเรียน งานเอกสาร งานธุรการ ที่คุณครูทุกท่านต้องเผชิญอยู่ในทุก ๆ วัน 🌟


เพียงท่านใช้ระบบบริหารงานโรงเรียน INFOPRO School Cloud คุณครูก็จะสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานด้านธุรการที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อเวลาในการสอน 🌈


ไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการจัดทำเอกสารธุรการอีกต่อไป และสามารถนำเวลาอันมีค่าไปเพิ่มความก้าวหน้าด้านวิชาการ ระบบ INFOPRO School Cloud พร้อมจัดการความวุ่นวายกับงานเอกสารเหล่านี้ให้กับท่าน ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะสามารถติดตามสถานะทางวิชาการได้อย่างแม่นยำ 📝✅


เพราะ INFOPRO เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และพร้อมแบ่งเบาภาระให้กับคุณครู เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพของคุณครูและนักเรียน เพียงแค่ใช้ระบบบริหารงานโรงเรียน INFOPRO School Cloud คุณครูจะมีเวลามากขึ้นในการสอนหนังสือ สร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ 🌟👩‍🏫


อย่าพลาดโอกาสสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา! ระบบ INFOPRO School Cloud พร้อมสนับสนุนคุณครูทุกท่านและช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จ 💪 พร้อมพิสูจน์หรือยังว่าระบบ INFOPRO School Cloud ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการโรงเรียนในทุกส่วนงาน จะสามารถช่วยโรงเรียนของท่านได้อย่างไร 🚀


ระบบ INFOPRO School Cloud ประกอบด้วยระบบหลัก:


1.ระบบทะเบียนนักเรียน

2.ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี

3.ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล


ระบบเสริม:


ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน

ระบบงานแนะแนว, ระบบงานวินัยนักเรียน/งานปกครอง ระบบบันทึกเวลาเข้าออก, ระบบห้องสมุด, ระบบคลังข้อสอบ


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

ระบบสอบเข้า (ข้อมูลเพื่อการตลาด), ระบบห้องพยาบาล, ระบบห้องอาหาร, ระบบงานนักเรียนเก่า (ศิษย์เก่า), ระบบงานบริหารคณะ (หอพัก)


ระบบสนับสนุนการบริหารงานภายในโรงเรียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบคลังวัสดุ (Stock) และร้านค้า, ระบบครุภัณฑ์ (หรือทรัพย์สินถาวร), ระบบบริหารงานบุคคล, ระบบงานธุรการระบบงานอาคารสถานที่, ระบบโอนย้ายข้อมูล


ระบบวิชาการวัดผลประเมินผล

ระบบงานหลักสูตร, ระบบงานวัดผลประเมินผล, ระบบงานวิชาการ, ระบบงานประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ,ระบบงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์, ระบบกิจกรรม, ระบบ ปพ., ระบบรับสมัครผ่าน Web, ระบบครูบันทึกผลสอบผ่าน Web


ระบบสนับสนุนผู้บริหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Dashboard)

และ ACE ระบบเช็คเกรดและสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านมือถือ


ระบบ INFOPRO School Cloud สามารถสั่งซื้อและติดตั้งใช้งานได้ทันที

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอชมการสาธิตระบบ

🌐 : www.infopro.co.th/contactus

โทร : 02-691-8711

: 097-273-7807

: 063-691-9697

INFOPRO School Cloud

: www.infopro.co.th/infoproschoolcloud

เกี่ยวกับอินโฟโปร

🌐 : www.infopro.co.th

Opmerkingen


bottom of page