• Nakares Srikham

การเพิ่มนักเรียนใหม่

อัพเดตเมื่อ: 30 เม.ย. 2020

1.เข้าไปที่ระบบทะเบียน2.เข้าไปที่เมนูบันทึกรายการ > ประวัตินักเรียน > List บันทึกนักเรียนเข้าใหม่


3.เพิ่มรายชื่อนักเรียนตามรูป

ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น