infopro erp 3d cloud

hrms

ระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ 3มิติ

รายละเอียด

     ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ลักษณะ 3 มิติ ของอินโฟโปรเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการข้อมูลแบบ 3 มิติ เช่นมีบริษัทในเครือ  มีหลายธุรกิจ หลายฝ่าย หลายหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลตามมิติต่างๆ ที่กำหนดได้  

ระบบมีความสามารถโดยสรุปดังนี้

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ที่สามารถจัดเก็บประวัติบุคลากร, เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน รวมไปถึงสามารถกำหนดสวัสดิการต่างๆได้ ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีบริษัทในเครือ มีหลายธุรกิจ มีหลายหน่วยงาน เป็นต้น 

© 2019 by INFOPRO BUSINESS SOLUTION

  • Facebook Basic Black