โปรแกรมระบบงานบริหารการฝึกอบรม
Infopro Training Management System

 

รายละเอียด 

ระบบบริหารการฝึกอบรม (Infopro School MIS)  เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลและการปฎิบัติงานของสถานศึกษา เช่นศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนกวดวิชา  โรงเรียนเสริมสวย เป็นต้น
ความสามารถระบบ

  • สามารถกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรได้ เช่น
  • สามารถจัดกลุ่มประเภทหลักสูตรได้เองตามต้องการ เช่น กลุ่มภาษาอังกฤษ, กลุ่มคณิตศาสตร์, กลุ่มงานขาย, กลุ่มงานบริการ, เป็นต้น
  • สามารถกำหนดบุรพวิชา (Prerequisite subjects)  ของแต่ละหลักสูตรได้
  • สามารถกำหนดเกณฑ์การวัดผล เช่นด้านทฤษฎี  ด้านปฏิบัติ เป็นต้น
  • สามารถเปิดวิชาที่จะฝึกอบรม กำหนดวัน เวลา จำนวนที่สามารถรับผู้อบรมได้  ชื่อวิทยากร
  • จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรม
   • ประวัติผู้เข้าอบรม เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อ สกุลเดิม ที่อยู่  การศึกษา  หน่วยงานที่สังกัด  เป็นต้น
   • วิชาที่เรียนแล้ว  ผลการเรียน
   • ยอดเงินชำระแล้ว และค้างชำระ
  • จัดเก็บข้อมูลวิทยากร   
 • การสมัครเข้าอบรม

ผู้ต้องการเข้ารับการอบรมสามารถกรอกใบสมัครเข้าอบรมผ่าน Internet ได้ หากไม่มีประวัติเดิมอยู่ ผู้สมัครสามารถกรอกประวัติได้

 • การอนุมัติให้เข้าอบรม
 • ศูนย์ฝึกอบรมสามารถอนุมัติ หรือยืนยันให้ผู้สมัครเข้าอบรมได้โดยระบบตรวจสอบข้อมูลบุรพวิชา (Prerequisite subjects)   จำนวนคนที่กำหนดไว้ในแต่ละวิชา 
 • กรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่สามารถรับได้  รายชื่อจะถูกเก็บไว้สำหรับการเปิดวิชานี้ในครั้งต่อไป 
 • ผู้ที่เข้าอบรมวิชาที่มีวิชาต่อเนื่อง  ระบบสามารถแสดงรายชื่อผู้ที่ต้องเข้าอบรมวิชาต่อเนื่องได้
 • การเข้าอบรม

สามารถบันทึกเวลาที่ผู้อบรมเข้าอบรมในแต่ละวันได้  กรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่เคยมีรูปถ่าย สามารถถ่ายรูปเก็บเข้าประวัติได้ทันที  กรณีหน่วยงานเป็นผู้ส่งเข้าอบรมหน่วยงานสามารถเรียกดูข้อมูลการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานของตนได้

 • การบันทึกผลการอบรม
 • สามารถบันทึกผลการอบรมตามที่กำหนดเกณฑ์ของแต่ละวิชาไว้ โดยบันทึกเป็นคะแนนแล้วระบบประมวลว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่
 • สามารถออก Certificate ให้ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ได้ พร้อมเก็บวันที่ที่ออก Certificate ได้
 • สามารถประเมินวิทยากรได้  
 • การแจ้งผลการอบรม

            สามารถดูผลการอบรมผ่านทาง Internet ได้

 • รายงาน เช่น
  • หลักสูตรที่เปิดอบรมในช่วงเวลาที่เลือก
  • ผู้เข้าอบรมตามรุ่นหลักสูตร
  • รายละเอียดการจัดอบรม และหลักสูตร
  • ประวัติการอบรมรายบุคคล วิชาที่เรียน และผลการเรียน
  • อัตราการเข้าอบรม
  • พิมพ์ Certificate
  • สถิติผู้เข้าอบรมตามอายุ
  • รายชื่อผู้เข้าอบรมที่ควรเรียนหลักสูตรต่อไป

INFOPRO.co.th
  PRODUCT
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับธุรกิจ
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับสถาบันการเงิน
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัย
   ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ 3 มิติ
   โปรแกรมระบบงานบริหารการฝึกอบรม
   ระบบบริหารงานโรงเรียน
   โปรแกรมระบบประเมิน
    SERVICE
   การบริการ (Services)
   บริการด้านอื่น ๆ
   สินค้าอื่นๆ ที่บริษัทจัดจำหน่าย
ABOUT US
FAQ
CONTACT US
สมัครงาน
Nike Free 3.0 V5 Femme Verte Noir Nike Free Run 2 Femme Nike Roshe Run Danmark Nike Roshe Run Speckle Nike Free Tiffany Blue Nike Free Run 5.0 Jordan Shoes Jordan Shoes All Black Nike Huarache Dames Kopen Nike Huarache Wit Pure Platinum Nike Air Max 90 Dames Nike Roshe Run Dames Nike Air Max 90 Red Nike Air Max 90 UK Nike Roshe Run Floral Nike Roshe Run Flyknit Nike Free Running Shoes Nike Air Huarache Womens All Rose Nike Roshe UK Sale Nike Roshe Run UK