บริษัท อินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด ( Infopro Business Solution Co.,Ltd ) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อินโฟโปร จำกัด  ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด   จดทะเบียนเมื่อวันที่   3   พฤษภาคม    2537

บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจให้บริการคำปรึกษา  ออกแบบ  และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  ด้วยประสบการณ์  และบุคลากรที่มีความสามารถ   บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ  ให้เป็นบริษัทฯ  คนไทยที่สามารถผลิตซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ   โดยยึดหลักการว่า การทำงานต้องมีขั้นตอนแบบแผนแน่นอน  (Methodology)  ภายใต้การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ     (Project Management)  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังนี้

·      เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

·      โครงการสำเร็จตรงตามเป้าหมาย  ทั้งเวลา  และงบประมาณ 

บริษัทเริ่มต้นธุรกิจด้วยการรับจ้างพัฒนา Application Software ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังวัสดุ ระบบทรัพย์สินถาวร ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบการเงิน และระบบบัญชีแบบ 3 มิติ บริษัทได้ใช้ความรู้ความสามารถ พร้อมการวางแผนอย่างดีในการพัฒนาระบบโดยการพัฒนาได้เลือกใช้เทคโนโลยีแบบเปิด (Open System) ไม่ยึดติดระบบปฎิบัติการของเครื่อง และยี่ห้อเครื่อง ตลอดจนเลือกใช้ Tool แบบ Object Oriented ที่มีความสามารถสูงในการพัฒนาระบบ มีประสิทธิภาพสูงในการติดต่อกับฐานข้อมูล และการออกแบบระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลแบบเป็นการกำหนดพารามิเตอร์ได้  จนทำให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจำหน่าย และติดตั้งได้รวดเร็วแบบโปรแกรมสำเร็จรูปจนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับกลาง และ ใหญ่ให้ติดตั้งระบบ

จากนั้นบริษัทได้ปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ้นเรื่อยมา ทำให้ระบบยังคงทันสมัยจนทำให้ลูกค้าของบริษัทสามารถใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่อง  บางองค์กรใช้ระบบมาแล้วกว่า 10 ปี  จากนั้นบริษัทได้พัฒนาระบบต่างๆ เพิ่มเติม จนครบวงจร  ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าที่ติดตั้งระบบแล้วกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ในปี 2553 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ลักษณะ 3 มิติ Infopro 3D ERP ได้รับรางวัลรองชนะเลิศซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Award 2010 ด้วย

และในปี 2554 ระบบบริหารงานโรงเรียนแบบบูรณาการ Infopro School MIS ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Award 2011 ด้วย

ระบบบริหารงานโรงเรียน

นอกจากความสามารถทางด้านออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรมแล้ว บริษัทยังได้คิดค้นวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการ (Business Requirement Analysis) ให้ได้ผลลัพธ์ตรง ครบถ้วน รวดเร็ว และวิธีการนำระบบใช้จริง (INFOPRO Implementation Methodology) ที่มีประสิทธิภาพ และยอมรับโดยผู้ใช้ระบบ

ในปี 2547 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้พัฒนาระบบให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วยระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และระบบย่อยต่างๆ อีก 10 ระบบ ด้วยประสบการณ์ของบริษัท  บริษัทสามารถวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบได้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาส่งมอบ ระบบสามารถเริ่มใช้จริงได้ตั้งแต่ต้นปี 2548 และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน   ด้วยความสามารถดังกล่าว  บริษัทจึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้อบรมวิชาวิเคราะห์ความต้องการระบบ (Business Requirement Analysis) ให้แก่บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง

บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โปรแกรมที่มีความสามารถให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยได้ใช้ในราคาที่ไม่แพงนัก ทำให้ไม่ต้องสูญเสียเงินตราแก่ต่างประเทศ

INFOPRO.co.th
  PRODUCT
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับธุรกิจ
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับสถาบันการเงิน
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัย
   ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ 3 มิติ
   โปรแกรมระบบงานบริหารการฝึกอบรม
   ระบบบริหารงานโรงเรียน
   โปรแกรมระบบประเมิน
    SERVICE
   การบริการ (Services)
   บริการด้านอื่น ๆ
   สินค้าอื่นๆ ที่บริษัทจัดจำหน่าย
ABOUT US
FAQ
CONTACT US
สมัครงาน
Nike Free 3.0 V5 Femme Verte Noir Nike Free Run 2 Femme Nike Roshe Run Danmark Nike Roshe Run Speckle Nike Free Tiffany Blue Nike Free Run 5.0 Jordan Shoes Jordan Shoes All Black Nike Huarache Dames Kopen Nike Huarache Wit Pure Platinum Nike Air Max 90 Dames Nike Roshe Run Dames Nike Air Max 90 Red Nike Air Max 90 UK Nike Roshe Run Floral Nike Roshe Run Flyknit Nike Free Running Shoes Nike Air Huarache Womens All Rose Nike Roshe UK Sale Nike Roshe Run UK